Landry Fields and Iman Shumpert Signing/Rapping

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=E4K_SnsXMwM&feature=youtu.be] [twitter-follow screen_name='tarmosino' show_screen_name='no']