Patrick Ewing Top 10 Plays

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sgI0YCVse9U&feature=youtu.be] [twitter-follow screen_name='tarmosino' show_screen_name='no']